Redegørelse om inspektion i Totalkredit A/S

28-08-2020

Finanstilsynet var i december 2019 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Totalkredit A/S (Totalkredit). Inspektionen omfattede en gennemgang af LTV-overvågning samt restance- og nedskrivningsområdet.

 

Sammenfatning og risikovurdering

På inspektionen fandt Finanstilsynet flere behov for tilretninger i nedskrivningsmodellen eller analyser af behovet for tilretninger samt enkeltstående fejl i de gennemgåede restancesager. Nogle af disse behov for tilretninger og fejl var konstateret af Totalkredit og rettet inden inspektionen. Totalkredit får derfor et påbud om at indsende en redegørelse vedrørende nedskrivningsmodellen.

Totalkredit havde pr. ultimo 2019 opgjort sit solvensbehov til 11,3 pct. Den faktiske solvens udgjorde 27,3 pct., som foruden solvensbehovet skulle dække bufferkrav på i alt 6,5 pct.

Inspektionen gav ikke anledning til ændring i det af Totalkredit opgjorte solvensbehov. 

 

 

Senest opdateret 28-08-2020