Redegørelse om inspektion i Nordic Express ApS (hvidvaskområdet)

08-04-2020

Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i Nordic Express ApS. In-spektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løben-de tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens overholdelse af reglerne om kundekendskab, overvågning, undersøgelse, underretning samt notering.

Risikovurdering og sammenfatning 

 

Virksomheden udøver pengeoverførselsvirksomhed som agent for Euronet Payment Services Ltd (RIA) og har herudover en begrænset tilladelse til at udøve pengeoverførelsesvirksomhed i Danmark.

 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme, som agent for en pengeoverførselsvirksomhed, er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at pengeoverførselsvirksomhed generelt anses for at have en høj iboende risiko for at blive udnyttet til hvidvask eller terrorfinansiering. 

 

På baggrund af inspektionen er der ingen områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner i forhold til virksomheden.

 

Finanstilsynet finder imidlertid anledning til at rette henstilling til RIA vedrørende et forhold, som RIA i forhold til virksomheden havde ansvaret for:

 

  • Finanstilsynet konstaterede, at de tærskelværdier, der anvendtes i RIA´s kundesoftware ikke sikrede, at oplysninger om midlernes oprindelse i forhold til kundetransaktioner i alle tilfælde blev indhentet, hvor dette var relevant.

 

Senest opdateret 08-04-2020