Redegørelse om inspektion i Vin og Tobak, 1001 Nat ApS (hvidvaskområdet)

14-04-2020

Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i Vin og Tobak, 1001 Nat ApS

 

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden som agent for Western Union Payment Services Ireland Limited (WUPSIL). Inspektionen omfattede virksomhedens kendskab til den af WUPSIL udarbejdede risikovurdering, virksomhedens kendskab til og udmøntning af de af WUPSIL udarbejdede skriftlige politikker, procedurer og interne kontroller, virksomhedens udførelse af kundekendskab, herunder den fysiske overvågning af kunder samt uddannelse af virksomhedens medarbejdere i reglerne på hvidvaskområdet.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden udøver pengeoverførselsvirksomhed som agent for WUPSIL. Inspektionen vedrørte alene pengeoverførselsvirksomheden som agent for WUPSIL.

 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme som agent for en pengeoverførselsvirksomhed er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at pengeoverførselsvirksomhed generelt anses for at have en høj iboende risiko for at blive udnyttet til hvidvask eller terrorfinansiering. 

 

På baggrund af inspektionen er der ingen områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner i forhold til virksomheden.

 

Finanstilsynet finder imidlertid anledning til at rette en række henstillinger til WUPSIL vedrørende forhold, som WUPSIL i forhold til virksomheden havde ansvaret for, herunder:

 

  • at WUPSILs skriftlige procedurer og uddannelsesprogrammer for agenter i Danmark ikke var opdaterede til at afspejle den gældende hvidvasklov,
  • at de tærskelværdier, der anvendtes i WUPSILs kundesoftware, ikke sikrede, at oplysninger om midlernes oprindelse i forhold til kundetransaktioner ikke i alle tilfælde blev indhentet, hvor dette var relevant, og
  • at WUPSILs systemer ikke understøttede, at WUPSIL’s agenter indhentede og opbevarede kopier af legitimationsdokumenter i perioden fra juni 2017 til februar 2018.

 

Senest opdateret 14-04-2020