Advarsel mod Option Stars

18-09-2018

Finanstilsynet udsender hermed en advarsel imod Option Stars

Finanstilsynet har fået oplyst, at selskabet Option Stars formidler finansielle tjenesteydelser i Danmark. Option Stars er dog ikke under tilsyn hos Finanstilsynet og har dermed ikke tilladelse til i Danmark at udøve aktiviteter, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet opfordrer til, at man afviser enhver form for tilbud om finansielle tjenesteydelser fra Option Stars. Ligeledes advares der imod enhver form for overførsel af pengebeløb til kontonumre, der er forbundet med dette selskab, eller nævnes af dette.

Option Stars har hjemmesiden www.optionstars.com, e-mail adressen support@optionstarsglobal.com og telefonnummer: +442037691054.

På Finanstilsynets hjemmeside under Virksomheder under tilsyn er der oplysninger om, hvilke selskaber der har tilladelse til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark, ligesom information om identificering af svindelvirksomheder, og hvorledes man kan undgå sådanne, kan findes under Undgå bedrageri.


Senest opdateret 18-09-2018