Resumé af afgørelse om påtale til InterMail A/S vedr. halvårsrapporten for 1. halvår 2016/17

31-10-2018

Resumé af afgørelse om påtale til InterMail A/S vedr. halvårsrapportenfor 1. halvår 2016/17

 

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af halvårsrapporten for 1. halvår for Intermail A/S for 2016/17. Halvårsrapporten er aflagt efter IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder.

Intermail A/S har modtaget påtale for ikke at have klassificeret en andel af banklånene pr. 31. marts 2017 som kortfristet gæld, selvom rammeaftalen for en del af lånene udløb den 15. december 2017. Styrelsen anså dette for at være en overtrædelse af IAS 1, afsnit 69, litra d.

Endvidere har Intermail A/S modtaget en påtale for ikke at have præsenteret en tilstrækkelig specificeret pengestrømsopgørelse i overensstemmelse med kravene i IAS 34, afsnit 10, 15 og 25, idet pengestrømsopgørelsen alene viste pengestrømme fra driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter i tre linjer.

Virksomheden har inden styrelsens endelige afgørelse valgt at ændre klassifikationen af bankgæld fra langfristet til kortfristet gæld i årsrapporten for 2016/17. Virksomheden har endvidere valgt at specificere pengestrømsopgørelsen yderligere i halvårsrapporten for 1. halvår 2017/18. Da virksomheden på den måde har berigtiget forholdene, har styrelsen valgt alene at påtale overtrædelserne.

 

Senest opdateret 31-10-2018