Påtale for ikke korrekt at have indberettet transaktioner foretaget af nærtstående til en ledende medarbejder

30-11-2018

Finanstilsynets afgørelse af 16. november 2018 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 16. november 2018 påtalt, at en nærtstående til en ledende medarbejder ikke har foretaget korrekt indberetning til Finanstilsynet om en transaktion i andet halvår af 2018. Indberetningen af transaktionen til Finanstilsynets OASM blev ikke foretaget i kategorien ”Ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner” og indberetningen skete uden at anvende standardskemaet for indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner.

Senest opdateret 30-11-2018