Redegørelse om inspektion af likviditetsområdet i Nordea Danmark

21-03-2018

Finanstilsynet foretog i december 2017 en inspektion i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB. Formålet med inspektionen var at vurdere ledelse og styring af filialens likviditetsrisiko med fokus på den daglige styring af penge-strømme i filialen samt på ledelse af likviditetsrisiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Ultimo 2016 blev Nordea Bank Danmark omdannet til en filial af Nordea Bank AB. I den forbindelse oplyste banken, at likviditetsrisikostyringen i filialen ville fortsætte stort set uændret, og at banken ville sikre tilstrækkelig likviditet i filialen.

Ved inspektionen gennemgik Finanstilsynet likviditetsrisikostyringen, herunder ansvars- og opgavefordelingen, de anvendte styringsmål for likviditet og filialens risikoappetit.

Finanstilsynet fandt ved inspektionen, at Nordea Danmarks risikostyring og ledelse på likviditetsområdet er tilfredsstillende og medvirker til at sikre tilstrækkelig fokus på filialens likviditet. Det er dog vigtigt, at Nordea Danmark tilretter sin risikoappetit, hvis der sker væsentlige ændringer i likviditetsrisikoen.

 

 

Senest opdateret 21-03-2018