Resumé af afgørelse om fremadrettet påbud til SP Group A/S vedr. delårsrapporten for 1. halvår 2017.

14-05-2018

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af delårsrapporten for 1.halvår 2017 for SP Group A/S.

 

Delårsrapporten er aflagt efter IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

SP Group A/S’ pengestrømsopgørelse opfylder ikke kravene i IAS 34,
afsnit 10, 15 og 25, da pengestrømsopgørelsen er sammendraget til kun
tre linjer. Styrelsen har derfor vurderet, at pengestrømsopgørelsen ikke
indeholder alle de oplysninger, som er relevante for forståelsen af virksomhedens
evne til at generere pengestrømme og virksomhedens udnyttelse
af disse pengestrømme i delårsperioden.

Virksomheden har den 22. marts 2018 offentliggjort årsrapporten for
2017, hvorfor regnskabsbrugerne har adgang til nyere information end
halvårsrapporten. På den baggrund har styrelsen valgt at give virksomheden
et fremadrettet påbud om yderligere specifikation af pengestrømsopgørelsen
i kommende delårsrapporter.

 

Senest opdateret 14-05-2018