Afgørelse om regnskabskontrol af årsrapporten for 2016 for Nykredit Realkredit A/S

20-06-2018

Finanstilsynet tager til efterretning, at Nykredit Realkredit A/S ikke har indregnet den bundne fondsreserve i datterselskabet Totalkredit A/S som en minoritetsinteresse.

Finanstilsynet har foretaget en kontrol af årsrapporten for 2016 for Nykredit Realkredit A/S for så vidt angår den regnskabsmæssige behandling af den bundne fondsreserve i datterselskabet Totalkredit A/S. Samlet set vurderer Finanstilsynet, at den bundne fondsreserve i Totalkredit ikke udgør en minoritetsinteresse i koncernregnskabet for Nykredit.

 

Læs hele afgørelsen her.

Senest opdateret 20-06-2018