Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S (markedsrisiko og likviditetspolitik)

17-07-2018

Finanstilsynet foretog i marts 2018 en inspektion af markedsrisiko- og likviditetsområdet området i Realkredit Danmark A/S. Undersøgelsen omfattede en gennemgang af instituttets markedsrisiko og likviditetspolitikker samt instrukser, forretningsgange og rapporteringer på områderne. Derudover gennemgik Finanstilsynet aftalegrundlaget for de outsourcede områder, som var omfattet af undersøgelsen.

 

Sammenfatning og risikovurdering

På likviditetsområdet konstaterede Finanstilsynet, at Realkredit Danmark aktuelt har en relativt lav likviditetsrisiko. I forhold til likviditetsstyring blev Realkredit Danmark påbudt at sikre, at likviditetsstresstests sker oftere end på årlig basis. 

På markedsrisikoområdet er risikoen også relativt lav, da Realkredit Danmark følger det specifikke balanceprincip. Den største risiko er renterisikoen.

Realkredit Danmark har indgået en aftale om forvaltning af fondsbeholdningen.  Realkredit Danmark blev påbudt at sikre, at aftalen om forvaltning af fondsbeholdningen indeholder en klar instruks om, at der skal disponeres i overensstemmelse med instituttets til enhver tid værende politik eller retningslinjer for placering af fondsbeholdningen. Endvidere skal instituttets interne forretningsgange om placering af fondsbeholdningen indeholde en klar stillingtagen til, hvem i instituttet der har ansvaret for, at der disponeres i overensstemmelse med den til enhver tid værende politik eller retningslinjer for placering af fondsbeholdningen. Forretningsgangene skal ligeledes sikre de nødvendige kontroller heraf.


 

Senest opdateret 17-07-2018