Redegørelse om påbud til PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S for at give mangelfulde periodiske oversigter til detailinvestorer i forbindelse med skønsmæssig porteføljepleje

06-07-2018

Finanstilsynet har i 2017 foretaget en gennemgang af udvalgte fondsmæglerselskabers, herunder PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, periodiske oversiger til detailkunder i forbindelse med skønsmæssig porteføljepleje med henblik på at undersøge, om oversigterne lever op til kravene hertil i den dagældende bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Reglerne om kravene til de periodiske oversigter er pr. 3. januar 2018 ændret som følge af en ny EU-forordning. Den væsentligste forskel på de tidligere og de nye krav på området er, at fondsmæglerselskaber nu som udgangspunkt skal give deres porteføljeplejekunder periodiske oversigter hver tredje måned. 

Sammenfatning

Finanstilsynet har konstateret, at selskabet ikke giver sine porteføljeplejekunder tilstrækkelige oplysninger i de periodiske oversigter om porteføljeplejen. Dette indebærer, at kunderne ikke er tilstrækkeligt oplyste om udviklingen i deres porteføljer.

Finanstilsynet gav derfor selskabet et påbud om at sikre, at dets porteføljeplejekunder minimum hver sjette måned modtager en samlet periodisk oversigt indeholdende alle de relevante oplysninger i henhold til investorbeskyttelsesreglerne.

Finanstilsynet har noteret, at selskabet efterfølgende har efterlevet påbuddet.

Senest opdateret 06-07-2018