Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (fælles funding)

06-07-2018

Finanstilsynet foretog i juni 2018 en inspektion af fælles funding området i Jyske Bank A/S. Undersøgelsen omfattede en gennemgang af Jyske Banks fælles funding med et realkreditinstitut med fokus på overholdelse af reglerne om placering, kontrol af adskillelse og afregning af indkomne betalinger ved fælles funding.

 

Ved fælles funding forstås, at et pengeinstitut kan finansiere lån med pant i fast ejendom ved særligt dækkede obligationer udstedt af et andet pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen bankens forretningsgange, retningslinjer, afregningsplaner og rapporter vedrørende fælles funding området. Finanstilsynet gennemgik også stikprøver af fælles fundede lån med henblik på at kontrollere, at lånenes betalinger adskilles fra øvrige indkomne betalinger, og at de bagvedliggende pantebreve overholder kravene til at kunne ligge til sikkerhed for fælles funding. 

Undersøgelsen af området har ikke givet anledning til reaktioner fra Finanstilsynets side.

 

Senest opdateret 06-07-2018