Forsikringsselskabernes mulighed for at honorere forsikringsmægleren via egenkapitalen

11-01-2018

Finanstilsynet har på baggrund af en forespørgsel fra branchen, foretaget en vurdering af, om det er tilladt for et forsikringsselskab at udbetale midler fra selskabets egenkapital til en forsikringsmægler.

Lov om forsikringsformidling indeholder regler, der som udgangspunkt skal sikre, der ikke er nogen former for pengestrømme mellem et forsikringsselskab og en forsikringsmægler, men reglerne åbner dog mulighed for, at en kunde kan indgå aftale med forsikringsselskabet om, at selskabet betaler mægleren på vegne af kunden.

Det skal således være kundens midler, som forsikringsselskabet videreformidler til forsikringsmægleren. Forsikringsselskabet kan derfor ikke betale mægleren direkte fra selskabets egenkapital.

Vil et forsikringsselskab medvirke til, at forsikringsmæglerens honorar bliver betalt via et egenkapitaltilskud, kan dette kun ske som led i en aftale om finansiering af betalingen, og kun i det omfang, at kunden har valgt, at honoreringen af forsikringsmægleren, skal formidles via forsikringsselskabet.

I praksis indebærer det, at egenkapitaltilskuddet skal overføres til kundens/pensionstagernes depot(er), for derefter at blive formidlet fra kunden/pensionstagernes depot(er) til forsikringsmægleren.

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 11-01-2018