Påtale om for sen indberetning af en nærtstående til en ledende medarbejders transaktion

22-01-2018

Finanstilsynets afgørelse af 5. januar 2018 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 5. januar 2018 påtalt, at Sydbank A/S, ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om fem transaktioner i Totalkredit A/S og DLR Kredit A/S i første halvår af 2017.

 

Idet Karen Frøsig er administrerende direktør i Sydbank A/S, er Sydbank A/S nærtstående til Karen Frøsig, der som bestyrelsesmedlem er ledende medarbejder i hhv. Totalkredit A/S og DLR Kredit A/S. Sydbank er derfor forpligtet til at underrette Finanstilsynet om handler foretaget i Totalkredit A/S og DLR Kredit A/S.

 

Sydbank A/S har forklaret, at der er sket en fejl i forbindelse med én af transaktioner, fordi den ansvarlige medarbejder glemte at foretage indberetning til direktionssekretariatet inden for den fastsatte frist.

Sydbank A/S har endvidere oplyst, at de har fundet yderligere fire transaktioner foretaget i 2017, som Sydbank A/S ikke havde underrettet Finanstilsynet om. Sydbank har efterfølgende underrettet Finanstilsynet og derved markedet om de pågældende handler.

 

Pligten til at underrette Finanstilsynet påhviler den nærtstående til den ledende medarbejder. Denne pligt kan ikke uddelegeres.

Senest opdateret 22-01-2018