Påtale om for sen indberetning af ledende medarbejders transaktion

04-01-2018

Finanstilsynets afgørelse af 12. december 2017 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 12. december 2017 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om to transaktioner i andet halvår af 2017. Den ledende medarbejders manglende indberetning skyldes, at den ledende medarbejder ikke var opmærksom på, at transaktionerne skulle indberettes, fordi denne ikke var opmærksom på, at tærskelværdien var overskredet. Finanstilsynet vurderer, at en sådan fejl ikke er en undskyldelig omstændighed.

 

Ledende medarbejderes pligt til at indberette transaktioner var tidligere reguleret i § 28 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., men er i dag omfattet af markedsmisbrugsforordningen.

 

Senest opdateret 04-01-2018