Påtale om for sen indberetning af ledende medarbejders transaktion

21-01-2018

Finanstilsynets afgørelse af 21. januar 2018 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 21. januar 2018 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en række transaktioner i andet halvår af 2017.

 

Den ledende medarbejder har anmodet sin bank om at sælge et antal aktier. Salget er foretaget ved en række transaktioner fordelt over en periode på 7 arbejdsdage. Først dagen efter gennemførelsen af den sidste transaktion har den ledende medarbejder bedt den pågældende udsteder om at indberette transaktionerne i en samlet indberetning. Det er Finanstilsynets vurdering, at indberetning af transaktionerne skulle være sket efter hver enkelt transaktion var gennemført.

Senest opdateret 21-01-2018