Forlængelse af frist for opfyldelse af solvenskrav

23-02-2018

Finanstilsynet har i brev af den 22. februar 2018 i henhold til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed meddelt Østjydsk Bank A/S en frist til torsdag den 22. februar 2018, kl. 17.00 til opfyldelse af solvenskravet på 14 pct. af de risikovægtede poster.

Østjydsk Bank A/S har den 22. februar 2018 indgået aftale med Sparekassen Vendsyssel, hvorefter banken i henhold til den indgåede aftale overdrager samtlige aktiviteter bortset fra Østjydsk Bank A/S’ efterstillede kapital til Sparekassen Vendsyssel.

I forbindelse med indgåelsen af overdragelsesaftalen har banken ved brev af 22. februar 2018 anmodet om en fristforlængelse med henblik på at sikre, at banken eller dennes konkursbo har mulighed for at gennemføre afvikling af instituttet, og at konkursboet kan medvirke til gennemførelsen af overdragelsen af bankens virksomhed til Sparekassen Vendsyssel i overensstemmelse med overdragelsesaftalen.

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 23-02-2018