Redegørelse om påtale til Lån & Spar Bank A/S

11-12-2018

Finanstilsynet har på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse undersøgt en række mindre og mellemstore pengeinstitutters risikovillighed ved belåning af kunders køb af ejerboliger i vækstområder.

I forbindelse med undersøgelsen har Lån & Spar Bank modtaget påtale i relation til god skik-bekendtgørelsen.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynets undersøgelse er foretaget med udgangspunkt i ”Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.” (vejledningen), der blev udstedt i januar 2016. Spørgeskemaundersøgelsen indeholdt en række kvalitative spørgsmål til institutternes implementering af vejledningen, samt en række kvantitative spørgsmål relateret til boligudlån i vækstområder bevilliget i perioden 29. januar 2016 og til og med den 31. december 2017.

Konkurrencen om boligkunderne har de senere år været hård. Det har blandt andet vist sig ved, at pengeinstitutterne er mere risikovillige. Det kommer til udtryk ved, at de bevilger lån til kunder med lavt rådighedsbeløb, høj gældsfaktor eller negativ formue. Udviklingen har været særlig udtalt i vækstområder, defineret som København og omegnskommuner samt Aarhus Kommune.

Ifølge vejledningen skal pengeinstitutterne være særligt opmærksomme på, at kunder, der køber bolig i vækstområder, har en robust økonomi.

Kunder med negativ formue er særligt sårbare, hvis robustheden af deres indtjening og likviditet viser sig at være svagere end forventet. Ifølge Lån & Spar Bank var 34,6 pct. af de bevilgede boliglån omfattet af vejledningen givet til kunder med negativ formue. Banken havde en høj andel af kunder med negativ formue i forhold til andre institutter i undersøgelsen. Finanstilsynet gjorde opmærksom på, at banken bør sikre sig, at kunder med en negativ formue har en tilstrækkelig robust økonomi.

Kunder med høj gældsfaktor er som udgangspunkt sårbare, men de bliver mere robuste, hvis de har en tilstrækkelig høj formue. På grund af risikoen for prisfald i vækstområder skal formuen være højere for disse kunder. Ifølge banken levede 45,1 pct. af de bevilgede boliglån i vækstområder ikke op til formuekravet i vejledningen. Andelen er meget høj og langt højere end i andre institutter. Bankens manglende overholdelse af vejledningens hovedregler blev allerede konstateret i 2017, hvor banken fik et påbud om at etablere en passende systematisk overvågning af afvigelser fra vejledningens hovedregler, samt om at vurdere hvilke risici banken havde påført sig i forbindelse med bevilling af boliglån i vækstområder siden januar 2016. Banken har efterfølgende styrket bevillingsprocessen og skærpet kontrollen.

Ifølge bekendtgørelsen for god skik for boligkredit skal banken i forbindelse med bevilling sikre sig, at kunden lægger en passende udbetaling af købesummen. En udbetaling på 5 pct. af købesummen er som udgangspunkt passende. Ifølge banken var 6,1 pct. af de bevilgede boliglån omfattet af vejledningen til kunder med en belåningsgrad (LTV) over 100 pct. Banken har oplyst, at praksis er strammet på fra 2018, og en gennemgang har bekræftet dette. Finanstilsynet vurderede, at banken ikke havde overholdt bekendtgørelse om god skik for boligkredits krav om en passende udbetaling, inden banken strammede op. Banken fik en påtale herfor.

Senest opdateret 11-12-2018