Resumé af afgørelse om påtale til William Demant Holding A/S vedr. årsrapporten for 2015

29-08-2018

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af årsrapporten for William Demant Holding A/S for 2015. Koncernregnskabet er aflagt efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU.

 

William Demant Holding A/S har modtaget påtale for at have klassificeret kortfristede kreditfaciliteter som negative likvider i pengestrømsopgørelsen, selvom alle forudsætningerne for klassifikation som likvider m.v. i pengestrømsopgørelsen, jf. IAS 7, afsnit 8, ikke var opfyldte. Dette skyldes, at der var knyttet kortere opsigelsesvarsler til kreditfaciliteterne, hvorfor kreditfaciliteterne ikke skulle tilbagebetales på anfordring. 

Virksomheden har inden styrelsens endelige afgørelse valgt at ændre klassifikationen af negative likvider i pengestrømsopgørelse i halvårsrapporten for 1. halvår 2017 og årsrapporten for 2017. Da virksomheden på den måde har berigtiget forholdet, har styrelsen valgt at påtale overtrædelsen.

 

Senest opdateret 29-08-2018