Påtale om for sen indberetning af ledende medarbejders transaktioner

27-08-2018

Finanstilsynets afgørelse af 20. august 2018 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 20. august 2018 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om fire transaktioner i første halvår af 2018. Den ledende medarbejders manglende indberetning skyldes, at den ledende medarbejder havde givet en tredjepart fuldmagt til at foretage indberetning på sine vegne og denne tredjepart blev ikke opmærksom på de indberetningspligtige transaktioner inden for fristen for indberetning. Finanstilsynet vurderer, at en sådan fejl ikke er en undskyldelig omstændighed. Finanstilsynet bemærker desuden, at det er den ledende medarbejders pligt at sikre, at indberetning sker inden for fristen.

Senest opdateret 27-08-2018