Redegørelse om påtale til Lollands Bank for fejl i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017

23-04-2018

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af Lollands Bank kvartalsrapport for 3. kvartal 2017.

 

Indledning

Kontrollen resulterede i, at banken modtog en påtale for, at der fejlagtigt var givet oplysninger om, at revisor havde foretaget review af kvartalsrapporten, og for at kvartalsrapporten indeholdt fejlagtige oplysninger om kapitalprocent og kernekapitalprocent.

Lollands Bank har taget kritikpunkterne til efterretning.

Sammenfatning

Fejlagtige oplysninger om review af kvartalsrapporten

Af Lollands Banks kvartalsrapport for 3. kvartal 2017 fremgik det på side 3 og 5, at kvartalsrapporten var omfattet af et review. Dette var ikke korrekt, da bankens revisor alene havde foretaget et review, som omfattede opgørelsen af periodens resultat med henblik på indregning i kapitalgrundlaget.

Fejlagtige oplysninger om kapitalprocent og kernekapitalprocent

Før en bank kan indregne periodens overskud i kapitalgrundlaget, skal den bl.a. have tilladelse hertil af Finanstilsynet. Denne tilladelse havde banken ikke fået af Finanstilsynet, da den offentliggjorde kvartalsrapporten.

Nøgletallene for bankens kapitalprocent og kernekapitalprocent er derfor for høje, da betingelserne for indregning af periodens resultat i kapitalgrundlaget ikke var opfyldt.

Banken har efterfølgende modtaget tilladelsen til indregning af periodens overskud.

 

 

Senest opdateret 23-04-2018