Redegørelse om Max Bank

17-11-2016

I henhold til § 352 a i lov om finansiel virksomhed

 

Sammenfatning:

Max Bank A/S (Max Bank) var en lokal bank med hovedsæde i Næstved, som i årene op til finanskrisen havde øget sin eksponering imod ejendomsbranchen også uden for bankens kerneområde. Banken var således særlig udsat, da ejendomssektoren oplevede store prisfald i 2008, og frem til banken blev overdraget til Finansiel Stabilitet d. 9. oktober 2011.

Udviklingen i ejendomsbranchen førte til, at mange virksomheder inden for ejendomsbranchen blev betydeligt presset på likviditeten og dermed havde store vanskeligheder med at servicere gælden. Derfor stod banken i nogle tilfælde tilbage med risikoen.

Max Bank og Skælskør Bank A/S (Skælskør Bank) fusionerede i september 2010. Skælskør Bank havde, ligesom Max Bank, forud for fusionen en stor eksponering imod ejendomsbranchen. Max Bank var den fortsættende bank.

Finanstilsynet var på inspektion i Max Bank i 2006, 2009 og 2011, samt i Skælskør Bank i 2009.

Gennem perioden blev bankens kunders bonitet forværret. På undersøgelserne i 2009 vurderede Finanstilsynet således, at 33 pct. af de gennemgåede eksponeringer hos Max Bank, og 70 pct. af de gennemgåede eksponeringer hos Skælskør Bank havde svaghedstegn eller nedskrivningsbehov. I 2011 var dette tal steget til 90 pct. målt på volumen.

Finanstilsynet fastsatte på baggrund af undersøgelsen i 2011 et solvenskrav til banken på 18 pct. svarende til et tilstrækkeligt kapitalgrundlag på 1.354 mio. kr. før indregning af nye nedskrivninger.

Bankens manglende opfyldelse af solvenskravene i lov om finansiel virksomhed § 124 var dels forårsaget af omstændigheder, som vedrørte bankens interne kreditstyring, herunder mangelfuld identifikation og vurdering af kredit-risici, og dels nogle eksterne omstændigheder vedrørende den generelle økonomiske udvikling i Danmark, særligt i ejendomsbranchen.

Den generelle økonomiske udvikling havde banken ikke indflydelse på, men banken var som følge af sin relativt store eksponering mod ejendomsbranchen særligt sårbar over for udsving i dette erhverv

Banken indgik den 9. oktober 2011 overdragelsesaftale med Max Bank af 2011 A/S, som var et datterselskab under Finansiel Stabilitet, hvorefter banken blev afviklet i henhold til Bankpakke IV.

Læs hele rapporten

 

Senest opdateret 17-11-2016