Redegørelse om risikooplysning til Sparekassen Balling - overskridelse af tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst

09-03-2016

 

Indledning

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Sparekassen Balling konstateret, at sparekassen pr. ultimo 2015 overskrider tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst.

Sammenfatning

Sparekassen Balling havde pr. ultimo 2015 en udlånsvækst på 21,5 pct., hvilket er højere end i sammenlignelige institutter og en overskridelse af tilsynsdiamantens pejlemærke på højest 20 pct. årligt. Sparekassen har over for Finanstilsynet anført, at udlånsvæksten hovedsageligt kan henregnes til åbningen af en ny filial. 

På baggrund af den høje udlånsvækst har sparekassen modtaget en risikooplysning om, at dette kan øge risikoen for svigt i de interne kontroller og procedurer. Sparekassen bør i forlængelse heraf nedbringe sin udlånsvækst. Sparekassen har anført over for Finanstilsynet, at den forventer en væsentlig lavere udlånsvækst i 2016.

Finanstilsynet vil følge udviklingen i udlånsvæksten, og sparekassen skal i den forbindelse senest ved udgangen af august 2016 indsende en redegørelse for udviklingen i udlånet på baggrund af 1. halvår 2016.

 

Senest opdateret 09-03-2016