Politianmeldelse – Emerging Invest Copenhagen ApS og Union Invest ApS

11-05-2016

Overtrædelse af § 5, stk. 4, 1. pkt. og § 11, stk. 1 og 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. - politianmeldelse – Emerging Invest Copenhagen ApS og Union Invest ApS

Finanstilsynets beslutning af 10. maj 2016. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Finanstilsynet har besluttet at politianmelde Emerging Invest Copenhagen ApS og Union Invest ApS for udførelse af forvaltningsvirksomhed uden tilladelse, jf. § 11, stk. 1, og 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
 
Endvidere har Finanstilsynet besluttet at politianmelde Emerging Invest Copenhagen ApS og Union Invest ApS for markedsføring af andele i alternative investeringsfonde til detailinvestorer, jf. § 5, stk. 4, 1. pkt., i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Emerging Invest Copenhagen ApS har etableret og markedsført en alternativ investeringsfond, OpsparingiSydafrika.dk, over for detailinvestorer.

Prospektet henvendte sig til virksomheder og private personer. Minimumsinvesteringen var på 120.000 kr. og investeringshorisonten var på 12 måneder. Tegningsperioden løb fra den 15. juni 2015 til den 30. september 2015.

Union Invest ApS har et tilsvarende prospekt vedrørende investering i OpsparingiSydafrika.dk, som løb fra den 18. januar 2016 til den 14. marts 2016.

Finanstilsynet vurderer, at der er tale om udførelse af forvaltningsvirksomhed, som kræver tilladelse som forvaltere af alternative investeringsfonde, jf. § 11, stk. 1 og 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Ligeledes er det Finanstilsynets vurdering, at det pågældende investeringsprojekt er markedsført over for detailinvestorer, hvilket er i strid med § 5, stk. 4, 1. pkt., i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Overtrædelse af § 5, stk. 4, 1. pkt., og § 11, stk. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Senest opdateret 11-05-2016