Redegørelse om inspektion i Nordea Bank Danmark A/S (erhvervsudlån)

23-05-2016

Finanstilsynet var i februar 2016 på inspektion i Nordea Bank Danmark A/S. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet nogle af bankens større erhvervsudlån, herunder udlån til finansiering af virksomhedskøb og udlån til andre selskaber i Nordea koncernen.

 

Formålet med inspektionen var at vurdere bankens kreditstyring og risikoen ved bankens udlån, herunder om banken havde foretaget de nødvendige nedskrivninger.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet havde til inspektionen udvalgt 94 udlån.

Finanstilsynet vurderede, at banken i sine nedskrivningsberegninger for udlån til virksomhedskøb i to tilfælde havde anvendt for optimistiske forudsætninger og værdiansættelser. Det var i beregningerne forudsat, at virksomhederne i de kommende tre år ville få en stærkt forbedret indtjening og derfor ville kunne sælges til væsentligt højere priser, end den hidtidige indtjening gav grundlag for. Banken havde endvidere ikke foretaget en sammenlignende vurdering af nedskrivningsbehovet ved en alternativ forudsætning om frasalg af virksomhederne indenfor en kortere periode. Lignende mangler blev konstateret ved undersøgelsen i 2012.

Banken fik derfor et påbud om at sikre, at der i nedskrivningsberegninger for udlån til virksomhedskøb ikke anvendes for optimistiske forudsætninger for værdiansættelsen af virksomhederne ved et fremtidigt salg, og at banken, når det er relevant, i sin vurdering af nedskrivningsbehovet skal inddrage den alternative forudsætning om salg af virksomhederne indenfor en kortere periode.

Banken revurderede på den baggrund de to nedskrivningsberegninger, hvilket medførte yderligere nedskrivninger på 152 mio. kr. pr. 31. marts 2016. Derudover førte inspektionen til en nedskrivning pr. 31. marts 2016 på 29 mio. kr. på et tredje udlån.

Finanstilsynet konstaterede, at bankens beslutningsgrundlag ved bevilling af udlån mv. til andre selskaber i Nordea koncernen var mangelfuldt. Banken har oplyst, at den har ændret sin procedure og fremadrettet vil sikre, at beslutningsgrundlaget er tilstrækkeligt.

Nordea Bank Danmark koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 31. december 2015 til 14,2 procent. Den faktiske solvens pr. 31. december 2015 var 18,4 procent. Inspektionen har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

Senest opdateret 23-05-2016