Lov om værdipapirhandel m.v § 23, stk. 1 - Bødeforelæg vedtaget - Hellerup Finans Holding A/S

30-05-2016

Bødeforelæg vedtaget, Finanstilsynets beslutning af 14. januar 2016

Bødeforelæg vedtaget, Finanstilsynets beslutning af 14. januar 2016

 

Finanstilsynet politianmeldte ved beslutning af 14. januar 2016 Hellerup Finans Holding A/S for overtrædelse af prospektpligten, jf. § 23, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. i forbindelse med udbud af aktier til offentligheden i Hellerup Finans Holding A/S.

 

Hellerup Finans Holding A/S har i forlængelse heraf vedtaget et bødeforlæg på 250.000 kr., jf. § 93, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.

 

Det bemærkes, at dette resume er offentliggjort i henhold til § 84 c, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v.

 

 

Se Finanstilsynets beslutning af 14. januar 2016 her.

 

Senest opdateret 30-05-2016