Politianmeldelse - Hellerup Finans Holding A/S - § 23, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. -

15-01-2016

Finanstilsynets beslutning af 14. januar 2016. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Finanstilsynet har besluttet at politianmelde Hellerup Finans Holding A/S for overtrædelse af prospektpligten, jf. § 23, stk. 1, 2. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. i forbindelse med udbud af aktier til offentligheden i Hellerup Finans Holding A/S. Hellerup Finans Holding A/S har udbudt aktier til offentligheden uden et godkendt prospekt.

Udbuddet løb fra februar 2014 til februar 2015. Ifølge Hellerup Finans Holding A/S var der en minimumstegning på 1 mio. kr. Udbuddet var derfor som udgangspunkt undtaget prospektpligt.

Finanstilsynet vurderer, at der reelt ikke har været en mindstetegning på 1 mio. kr. i forbindelse med udbuddet. Det skyldes, at investorer, der ikke har ønsket at tegne for 1 mio. kr. er blevet henvist til at købe aktier i Hellerup Finans Holding A/S via selskabets storaktionær, YVC Holding ApS. YVC Holding ApS har løbende købt aktier i Hellerup Finans Holding A/S for minimum 1 mio. kr., for at kunne honorere de henviste investorer. Finanstilsynet vurderer, at Hellerup Finans Holding A/S dermed med YVC Holding ApS som mellemmand har foretaget et udbud af aktier i selskabet uden en mindstetegning. Udbuddet er dermed ikke undtaget prospektpligt.

Overtrædelse af prospektpligten kan straffes med bøde, jf. § 93, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.

Senest opdateret 15-01-2016