Advarsel mod Emerging Invest Copenhagen ApS og Union Invest ApS

12-05-2016

Finanstilsynet er blevet opmærksom på, at Emerging Invest Copenhagen ApS og Union Invest ApS via udbudsmateriale udbyder andele i investeringsprojektet Investering i OpsparingiSydafrika.dk, som er en alternativ investeringsfond, der retter sig til detailinvestorer.

Selskaberne har ikke tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde eller tilladelse til at markedsføre andele af alternative investeringsfonde til detailinvestorer efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

På baggrund heraf har Finanstilsynet rettet henvendelse til Emerging Invest Copenhagen ApS vedrørende selskabets aktiviteter. På trods af Finanstilsynets henvendelse samt gentagne rykkere herom, har Emerging Invest Copenhagen ApS ikke reageret på tilsynets anmodning.

Finanstilsynet har den 11. maj 2016 videregivet sagen til politimæssige efterforskning. Finanstilsynet skal derfor advare potentielle investorer i at foretage investeringer udbudt af henholdsvis Emerging Invest Copenhagen ApS og Union Invest ApS.  

På Finanstilsynets hjemmeside, under databasen ”Virksomheder under tilsyn”, kan du se hvilke selskaber, som har tilladelse til at udbyde forvaltningsvirksomhed.

Senest opdateret 12-05-2016