Redegørelse om inspektion af repoområdet i Danske Bank

08-01-2016

 

Indledning

Finanstilsynet har i juni 2015 foretaget en inspektion af repoområdet i Danske Bank koncernen. Inspektionen omfattede funktioner og ansvarsområder, der knytter sig til styringen af og handlen med såvel klassiske repoaftaler som til salgs- og tilbagekøbskontrakter.

Sammenfatning og risikovurdering

Inspektionen blev foretaget på baggrund af, at Danske Bank er en systemisk vigtig markedsdeltager på det danske repomarked.

Inspektionen omfattede en gennemgang af bankens procedurer i forbindelse med repotransaktioner, herunder processer, arbejdsgange og ansvarsfordelingen i tilknytning hertil.

Finanstilsynet havde fokus på den daglige styring af modparts-, kredit- og likviditetsrisici knyttet til repotransaktioner. Desuden undersøgte Finanstilsynet tilstrækkeligheden af den overordnede styring af de risici, der er forbundet med repoområdet.

Da Danske Bank er en systemisk vigtig markedsdeltager på det danske repomarked, bør banken inddrage hensynet til en stabil finansiel sektor, når den fastlægger sin interne risikostyring og governance på repoområdet i højere grad end institutter, som ikke er store på repomarkedet..

Herudover er det Finanstilsynets indtryk, at der er nøglepersonsafhængighed på repoområdet i Danske Bank. Danske Banks direktion er opmærksom på dette. Det er Finanstilsynets vurdering, at det er vigtigt, at direktionen fortsætter med at tage hensyn til disse forhold i den fremadrettede sikring af området.

Finanstilsynet gav påbud om, at bestyrelsen og direktionen separat skal diskutere og forholde sig til bankens aktiviteter på repoområdet. Det skal ske løbende, og herunder skal konsekvenserne af forretningsmæssige omlægninger og dispositioner, der påvirker bankens repoforretninger væsentligt, overvejes og følges nøje

På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets samlede vurdering, at der aktuelt ikke er behov for tillæg til solvensbehovet vedrørende de gennemgåede områder.

 

Senest opdateret 08-01-2016