Inspektion af MoneyGrams foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme i Danmark

25-01-2016

 

Finanstilsynet foretog i marts 2015 inspektion af MoneyGram International Ltd. (herefter ”MoneyGram”). MoneyGram er et betalingsinstitut fra Storbritannien, som er under tilsyn af det britiske finanstilsyn Financial Conduct Authority (FCA). MoneyGram har siden november 2009 benyttet muligheden for etablering i Danmark ved tilknytning af agenter. Ved udøvelsen af denne ret skal betalingsinstituttet og dets agenter overholde lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (herefter hvidvaskloven).

Inspektionerne havde til formål at undersøge, om MoneyGram gennem sine agenter i Danmark overholder de danske regler på hvidvaskområdet, og om MoneyGrams forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme i forhold til agenterne er tilstrækkelige.  

Inspektionerne fandt sted efter aftale med FCA, i overensstemmelse med procedurerne i betalingstjenestedirektivet. I den forbindelse har FCA fået forelagt et udkast til rapport.

Risikovurdering af pengeoverførselsvirksomhed (non-banking)

De danske myndigheder (Finanstilsynet og SØIK) vurderer, at der er betydelig risiko for, at pengeoverførselsvirksomheder (non-banking) her i landet bliver eller kan blive udnyttet til hvidvask eller finansiering af terrorisme. De danske myndigheders vurderinger understøttes af internationale typologirapporter og af erfaringer fra politimyndighedernes efterforskning af enkeltsager.

Beskrivelse af MoneyGram

MoneyGram er ikke fysisk repræsenteret i Danmark. MoneyGrams Compliance Officer som har kontor i Norge, er ansvarlig for MoneyGrams agenter i både Danmark og Norge.

I henhold til notifikationer fra FCA havde MoneyGram 100 agenter registreret pr. marts 2015, hvoraf 47 er aktive ifølge MoneyGram. Agenterne er hovedsageligt mindre virksomheder, såsom kiosker og grønthandlere. Visse af disse virksomheder er ligeledes registrerede hos Erhvervsstyrelsen som valutakontorer, ligesom nogle af agenterne har en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester fra Finanstilsynet.

Hovedkonklusioner

 

Finanstilsynets vurderinger er baseret på MoneyGrams foranstaltninger med henblik på at begrænse risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme i relation til instituttets agenter i Danmark på tidspunktet for inspektionen (marts 2015). Det er Finanstilsynets vurdering, at MoneyGrams foranstaltninger på undersøgelsestidspunktet ikke er tilstrækkelige, og at MoneyGram og agenterne på en række områder ikke overholder den danske hvidvasklovgivning.

Finanstilsynets vurderinger er baseret på MoneyGrams foranstaltninger med henblik på at begrænse risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme i relation til instituttets agenter i Danmark på tidspunktet for inspektionen (marts 2015). Det er Finanstilsynets vurdering, at MoneyGrams foranstaltninger på undersøgelsestidspunktet ikke er tilstrækkelige, og at MoneyGram og agenterne på en række områder ikke overholder den danske hvidvasklovgivning.

Finanstilsynet har fundet anledning til at meddele MoneyGram en række påbud på følgende områder:

Skriftlige interne regler og undervisningsprogrammer er mangelfulde.

  • Væsentlige ”kend din kunde” krav overholdes ikke.
  • Manglende overholdelse af undersøgelses-, noterings- og indberetningspligt til SØIK i relation til mistænkelige transaktioner eller mistænkelige kundehenvendelser.
  • MoneyGrams kontrolprocedurer i forhold til agenterne har været utilstrækkelige.

Det er Finanstilsynets vurdering, at MoneyGram har gennemført række foranstaltninger med henblik på styrkelse af instituttets forebyggende foranstaltninger på hvidvaskområdet siden undersøgelses start, herunder har MoneyGram løbende foretaget tiltag, for at imødekomme nogle af de i rapporten beskrevne forhold.

 

Senest opdateret 25-01-2016