Advarsel mod ProfitSamler

20-01-2016

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at ProfitSamler formidler finansielle tjenesteydelser. Selskabets adresse er ukendt, men selskabet har hjemmesiden www.profit-samler.com (Siden eksisterer ikke)

ProfitSamler har ikke tilladelse til i Danmark at formidle finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.                                                   

Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

I databasen "Virksomheder under tilsyn" kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.

Senest opdateret 20-01-2016