Redegørelse om inspektion i Sydbank A/S (likviditetsområdet)

26-02-2016

 

Indledning

Finanstilsynet gennemførte i november 2015 en inspektion i Sydbank A/S. Formålet med inspektionen var at vurdere bankens likviditets- og fundingrisici.

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens aktuelle likviditets- og fundingrisici er relativt begrænsede. Aktuelt har banken indlånsoverskud og dermed et beskedent behov for markedsbaseret funding.

Bankens daglige risikostyring på likviditetsområdet fremstår generelt betryggende.

Bankens skriftlige dokumentationsgrundlag bag risikostyringen på likviditetsområdet er imidlertid utilstrækkeligt på flere områder. Banken har derfor fået 3 påbud om at forbedre det skriftlige dokumentationsgrundlag.

Sydbank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 30. september 2015 til 10,3 procent. Den faktiske solvens pr. 30. september 2015 var 17,1 procent. Inspektionen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

Senest opdateret 26-02-2016