Redegørelse om Fjordbank Mors

11-02-2016

I henhold til § 352 a i lov om finansiel virksomhed

 

Det var den negative udvikling på ejendomsmarkedet og i landbruget, der var den primære årsag til, at Fjordbank Mors i juni 2011 gik konkurs. Banken blev derudover ramt af den negative værdiudvikling på en unoteret energivirksomhed, fremgår det af Finanstilsynets redegørelse om banken. 

Fjordbank Mors, der var en fusion i 2010 af Morsø Sparekasse og Morsø Bank, havde en høj udlånseksponering mod både ejendomme og landbruget. De to oprindelige institutter voksede begge kraftigt i perioden 2006-2009, og en betydelig del af Fjordbank Mors’ lån var således givet i årene op til finanskrisen, hvor ejendoms- og landbrugsejendomspriserne lå på et højt niveau.

Det er Finanstilsynets erfaring, at kraftig udlånsvækst og høj ejendomseksponering har bragt flere pengeinstitutter i problemer, herunder Fjordbank Mors. Finanstilsynet har i juni 2010 introduceret Tilsynsdiamanten, der fastlægger en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som pengeinstitutter som udgangspunkt bør ligge inden for. Der er blandt andet opstillet grænseværdier for udlånsvækst, store eksponeringer og ejendomseksponering.

Reglerne om ledelse og styring af en finansiel virksomhed er udbygget i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter, der blandt andet opstiller regler for, hvad institutternes kreditpolitik skal indeholde.  Institutternes kreditpolitik skal indeholde principper, der sikrer, at kreditbeslutninger baseres på robustheden af kundernes indtjening og likviditet og ikke i for høj grad baseres på stillede sikkerheder, som kan falde i værdi.

Læs hele rapporten her

 

Senest opdateret 11-02-2016