Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel

09-12-2016

Lov om finansiel virksomhed, § 61 a, stk. 2

Afgørelse

På vegne af din klient, Netfonds Holding Danmark AB, har du den 10. oktober 2016, ansøgt Finanstilsynet om godkendelse af erhvervelse af kvalificerede andele i Andelskassen J.A.K. Slagelse, jf. § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

 

Finanstilsynet skal hermed meddele afslag på godkendelse af erhvervelse af kvalificerede andele i Andelskassen J.A.K. Slagelse, jf. § 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

 

Retligt grundlag

Enhver fysisk eller juridisk person, der påtænker direkte eller indirekte at erhverve en kvalificeret andel i en finansiel virksomhed, skal på forhånd ansøge Finanstilsynet om godkendelse heraf, jf. § 61 i lov om finansiel virksomhed.

 

En kvalificeret andel vil sige en direkte eller indirekte besiddelse af mindst 10 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne eller en andel, som giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen af den finansielle virksomhed, jf. § 5, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

 

Finanstilsynet skal i forbindelse med sin vurdering af en ansøgning om godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel sikre hensynet til en fornuftig og forsvarlig forvaltning af den virksomhed, hvori erhvervelsen påtænkes, jf. § 61 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

  

 

Læs hele afgørelsen her

Senest opdateret 09-12-2016