Redegørelse om inspektion i Global Dental Insurance A/S

29-08-2016

Finanstilsynet var i marts 2016 på inspektion i Global Dental Insurance A/S.

På inspektionen blev væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, governance, outsourcing, hensættelser, registrerede aktiver, solvenskapitalkravet samt kapitalplan.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Global Dental Insurance A/S er et nystiftet selskab med tilladelse til forsikringsklasse 2 (sygdom). Selskabet tegner tandforsikringer på individuel basis for private og som gruppeforsikring indenfor erhverv i hele Danmark via selskabets agent, Dansk Tandforsikring Administration ApS.

 

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets forsikringsforretning, herunder hensættelser. Finanstilsynet havde ingen bemærkninger til de metoder, som selskabet anvender til beregning af hensættelser.

 

Finanstilsynet fandt i forbindelse med gennemgangen af politikker og retningslinjer på investeringsområdet, at selskabet manglede benchmark til vurdering af opnåede resultater, hvilket Finanstilsynet påbød selskabet at fastsætte. Desuden konstaterede Finanstilsynet, at selskabet havde overskredet investeringspolitikkens fastsatte varighed på investeringsporteføljen i 3. kvartal 2015. Selskabet fik derfor en påtale.

 

Finanstilsynets gennemgang af selskabets kapitalgrundlag og kapitalplaner gav ikke anledning til bemærkninger.

 

Ved udgangen af 2015 opgjorde Global Dental Insurance A/S sit solvenskapitalkrav til 6,9 mio. kr. Minimumskapitalkravet udgjorde 18,6 mio. kr. Basiskapitalen ultimo 2015 var 40,3 mio. kr., hvilket giver en solvensgrad i forhold til minimumskapitalkravet på 217 pct.

Senest opdateret 29-08-2016