Redegørelse vedrørende Finanstilsynets tilsyn med Spar Salling Sparekasse i henhold til § 352 a i lov om finansiel virksomhed

02-08-2016

I henhold til § 352 a i lov om finansiel virksomhed

 

Sammenfatning 

Spar Salling Sparekasse (”sparekassen”) var en lokal forankret sparekasse med en høj eksponering mod landbruget. Sparekassen var således særlig udsat, da landbrugssektoren oplevede store prisfald på landbrugsjord i 2008 og frem til sparekassens konkurs i 2012. Samtidig steg landbrugets gæld betragteligt fra 2001 og frem til 2010. Kombinationen af faldende jordpriser, stigende gæld samt lav indtjening skabte store udfordringer for landbrugssektoren og dermed også sparekassen. Endvidere var sparekassen beliggende i et lokalområde, som i særlig grad oplevede disse udfordringer.

 

Udviklingen i landbruget førte til, at mange landmænd blev betydelig presset på likviditeten og dermed havde store vanskeligheder med at servicere gælden. Derfor stod sparekassen i nogle tilfælde tilbage med risikoen.

 

Finanstilsynet foretog forskellige former for undersøgelser af sparekassen i 2009, 2010, 2011 og 2012.

 

I juni 2011 bad Finanstilsynet sparekassen indsende oplysninger vedrørende 10 af sparekassens mest risikofyldte landbrugseksponeringer. På baggrund af gennemgangen af disse eksponeringer vurderede Finanstilsynet, at sparekassen ikke havde foretaget tilstrækkelige nedskrivninger på fem af eksponeringerne. Dette skyldtes, efter Finanstilsynets vurdering, blandt andet, at sparekassens værdiansættelser af sikkerhederne var for høje. Sparekassen opgjorde herefter det samlede nedskrivningsbehov til 22 mio. kr. mod tidligere 5,5 mio. kr.

 

Finanstilsynet påbegyndte i marts 2012 en funktionsundersøgelse med særlig fokus på gennemgang af sparekassens kreditrisici samt solvensbehov. Sparekassens kunders bonitet var forværret over de seneste år. På undersøgelsen i 2009 vurderede Finanstilsynet således, at 40,5 pct. af de gennemgåede eksponeringer havde svaghedstegn. I 2012 var dette tal steget til 84 pct. målt på volumen.

 

Læs hele rapporten

.

 

 

Senest opdateret 02-08-2016