Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af § 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

18-09-2015

Virksomheden har i medfør af § 351, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed anmodet Finanstilsynet om at indbringe afgørelsen for domstolene.

Finanstilsynets afgørelse

Finanstilsynet påbyder i medfør af § 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, [udeladt] at afsætte direktør [udeladt], jf. § 64, stk. 3, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed. Påbuddet skal opfyldes med øjeblikkelig virkning.

Afgørelsen har været forelagt for Finanstilsynets bestyrelse.

 

Senest opdateret 18-09-2015