Redegørelse om inspektion på hvidvaskområdet i Saxo Bank A/S

09-10-2015

Finanstilsynet gennemførte i maj 2015 en undersøgelse af, om Saxo Bank A/S overholder gældende regler på hvidvaskområdet.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Saxo Bank er en global investeringsbank med speciale i online handel og investering på de internationale kapitalmarkeder. Banken giver kunderne mulighed for at handle valuta, aktier, futures, optioner og andre derivater via sine tre handelsplatforme. Derudover tilbyder banken professionel portefølje- og formueforvaltning.

Saxo Bank har kunder i mere end 170 jurisdiktioner, og det er alene ca. 3 % af bankens kunder, som er bosat i Danmark.  Med ganske få undtagelser er alle bankens kunder fjernkunder, dvs. at kundeforholdet er oprettet uden fysisk fremmøde.

Finanstilsynet foretog i forbindelse med undersøgelsen en vurdering af bankens iboende risiko på hvidvaskområdet. På baggrund af bankens forretningsmodel er det Finanstilsynets opfattelse, at selskabets iboende risiko på hvidvaskområdet er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark.

Det er Finanstilsynets vurdering, at banken har gennemført væsentlige foranstaltninger med henblik på styrkelse af bankens risikobegrænsende foranstaltninger på hvidvaskområdet siden seneste undersøgelsesrapport fra 2010.

Det vurderes dog, at banken på visse områder ikke kan anses at opfylde kravene i hvidvaskloven. Undersøgelsen giver således anledning til påbud om at forbedre forretningsgangene på områderne intern kontrol, kundekendskab og overvågning af kundetransaktioner samt behandling af mistænkelige transaktioner.

Finanstilsynet anerkender, at banken har igangsat en proces, der blandt andet indebærer en opdatering af bankens risikovurdering og forretningsgange, hvilket betyder at nogle forhold efter undersøgelsens afslutning allerede er efterlevet.

 

Senest opdateret 09-10-2015