Redegørelse om inspektion i Polaris Management A/S

21-10-2015

Finanstilsynet var i oktober 2015 på inspektion i Polaris Management A/S

Indledning

Inspektionen var en funktionsundersøgelse af selskabets risikostyrings- og compliancefunktion. På inspektionen havde Finanstilsynet særligt fokus på selskabets interne kontrolmiljø, risikohåndtering samt rapportering og opfølgning herpå.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig på forvaltning af egne private equity fonde, der primært investerer i små og mellemstore nordiske virksomheder. Selskabet markedsfører alene sine fonde til professionelle investorer.

Finanstilsynet har ikke på undersøgelsen fundet væsentlige risici i selskabet på de undersøgte områder.  

Selskabets opgørelse af kapitalgrundlag samt placering af dette har endvidere ikke givet anledning til bemærkninger ved Finanstilsynets inspektion.

Senest opdateret 21-10-2015