Påtale for mangelfuldt informationsmateriale og påbud om at ændre fremtidig informationsmateriale i lignende situationer

21-10-2015

Finanstilsynet påtaler, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke levede op til §§ 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Finanstilsynet påbyder PFA Pension at ændre fremtidig informationsmateriale i situationer, hvor kunden kan fravælge en ordning, der er aftalt mellem PFA Pension og en faglig organisation/arbejdsgiver, således at informationsmaterialet giver en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved henholdsvis den nye ordning, og den ordning kunderne kan vælge at blive på.

PFA Pension skal inden 3 måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

Læs hele afgørelsen her

Senest opdateret 21-10-2015