Redegørelse om inspektion i Copenhagen Infrastructure Partners II P/S

05-11-2015

Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2015 på inspektion i Copenhagen Infrastructure Partners II P/S.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse, af selskabets risikostyrings- og compliancefunktion. På inspektionen havde Finanstilsynet særligt fokus på selskabets interne kontrolmiljø, risikohåndtering samt rapportering og opfølgning herpå.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig på forvaltning af infrastrukturfonde med fokus på vedvarende energi. Selskabet markedsfører alene sine fonde til professionelle investorer.

Inspektionen har ikke givet anledning til anmærkninger fra Finanstilsynet på de undersøgte områder.

Selskabets opgørelse af kapitalgrundlag samt placering af midler til dækning af dette har ikke givet anledning til bemærkninger ved Finanstilsynets inspektion.

Senest opdateret 05-11-2015