Redegørelse om påtale til SEED Capital Management I/S for at undlade at registrere sig som forvalter af alternative investeringsfonde

30-03-2015

Finanstilsynet har givet SEED Capital Management I/S en påtale for at have forvaltet alternative investeringsfonde uden at være registreret hos Finanstilsynet.

Virksomheder, der forvalter alternative investeringsfonde skal have tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde eller være registreret hos Finanstilsynet.

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. trådte i kraft den 22. juli 2013 med en overgangsperiode indtil den 22. juli 2014. Finanstilsynet har konstateret, at der er foretaget yderligere investeringer i begge de fonde, som SEED Capital Management I/S forvalter, efter den 22. juli 2013, hvorfor SEED Capital Management I/S ikke kan være omfattet af undtagelsen i loven. Finanstilsynet har derfor vurderet, at SEED Capital Management I/S senest den 22. juli 2014 burde have været registreret som forvalter af alternative investeringsfonde.

SEED Capital Management I/S har erkendt, at fondene har foretaget investeringer efter den 22. juli 2013, og har den 28. oktober ansøgt om registrering som forvalter af alternative investeringsfonde, hvorfor forholdet således er afhjulpet.

Senest opdateret 30-03-2015