Lov om værdipapirhandel m.v. § 29, stk. 1, 1. og 2. pkt. – Administrativt bødeforelæg – Nordjyske Holding A/S

12-05-2015

Finanstilsynets afgørelse af 16. april 2015

Nordjyske Holding A/S har den 7. maj 2015 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 15.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for i to tilfælde at have overtrådt § 29, stk. 1 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 93, stk. 1, ved i et tilfælde for sent at have givet meddelelse til Aalborg Boldspilklub A/S om ændringer i Nordjyske Holding A/S’ besiddelse af aktier i selskabet, og i et tilfælde ikke at have indberettet til Finanstilsynet samtidig med meddelelsen til Aalborg Boldspilklub A/S.

Der er ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at der er tale om flere overtrædelser.

Senest opdateret 19-05-2015