Redegørelse om inspektion i Aktieselskabet Lollands Bank

13-07-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var i marts 2015 på inspektion i Lollands Bank. Inspektionen var ordinær, og alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Lollands Banks forretningsmodel er traditionel med ind- og udlån til private og mindre erhvervsdrivende på Lolland-Falster, Møn samt det sydlige Sjælland, som banken anser for sit primære markedsområde. Banken er pr. årsskiftet 2013/2014 fusioneret med Vordingborg Bank.

Bankens største branche er landbrug, som udgør 13,5 pct. af bankens samlede udlån.

Finanstilsynet gennemgik bankens 67 største udlån samt en stikprøve på 149 tilfældigt udvalgte udlån. Der er i alt gennemgået udlån for 912 mio. kr., svarende til 38 pct. af den samlede udlånsmasse.

Banken har en del svage kunder og kunder med OIV blandt de gennemgåede udlån.

Finanstilsynet fandt grundlag for yderligere nedskrivninger for i alt 37,6 mio. kr., hvoraf banken inden inspektionen selv havde fundet de 10,7 mio. kr. Herudover foretog Finanstilsynet en nedregulering af værdien af bankens ejendomme med 445.000 kr. Banken har indregnet disse resultater i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015.

Banken modtog flere påbud om forbedring af bestyrelsens arbejde samt tilretning af bestyrelsens instruks til direktionen. Herudover modtog banken en række påbud om etablering af nødvendige forretningsgange og udbedring af eksisterende forretningsgange på kreditområdet. Endeligt fik banken påbud om at sikre tilstrækkelig rapportering på kredit- og markedsrisikoområdet samt påbud om etablering af tilstrækkelig funktionsadskillelse på markedsrisikoområdet.

Efter inspektionen kan bankens faktiske solvens opgøres til 13,6 pct., mens det individuelle solvensbehov kan opgøres til 11,1 pct. Bankens overdækning i forhold til solvensbehovet er dermed begrænset, hvorfor banken har fået en risikooplysning om, at den bør øge den lave solvensoverdækning.

 

Senest opdateret 13-07-2015