Redegørelse om inspektion i Dronninglund Sparekasse

06-07-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var i marts 2015 på inspektion i Dronninglund Sparekasse.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor Finanstilsynet gennemgik udvalgte områder med særlig fokus på kreditrisici. Inspektionen var i vid udstrækning en opfølgning på seneste inspektion i foråret 2014.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel er baseret på ind- og udlånsprodukter til kunder i Nordjylland.

Sparekassen har fortsat, en betydelig andel af udlån til erhvervskunder, der udgør 73,5 pct. af det samlede udlån, mens denne andel udgør 47,9 pct. i sammenlignelige pengeinstitutter. Sparekassens udlån til ejendomme udgør 19,0 pct., hvilket er væsentlig højere end gennemsnittet for mindre institutter (som er på 10,3 pct. for gruppe 3 institutter).

Ved seneste undersøgelse var den relative andel af erhvervs- og ejendomsudlån på samme niveau som nu, og sparekassen fik dengang påbud om at forholde sig til, hvordan andelen ville blive nedbragt til sparekassens grænse for erhvervslån.

Sparekassen fik ved denne undersøgelse en risikooplysning på grund af den fortsat høje erhvervs- og ejendomseksponering, som Finanstilsynet vurderer sparekassen ikke tilstrækkelig konkret har forholdt sig til, hvordan man vil nedbringe.

Finanstilsynet vurderer, at sparekassen arbejder med at nedbringe sine erhvervs- og ejendomsudlån. I nogle tilfælde har sparekassen dog anvendt parkeringshandler, hvorved risikoen fortsat ligger hos sparekassen.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen 60 store udlån større end 2 pct. af kapitalgrundlaget, svarende til ca. 47 pct. af de samlede udlån og garantier, alle udlån til sparekassens direktion og bestyrelse og enkelte udvalgte udlån til landbrug. Blandt de store udlån konstaterede Finanstilsynet, at der var objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 33 udlån, svarende til 66 pct. af de samlede gennemgåede udlån målt på volumen, hvilket er en meget høj andel. Sparekassen havde selv konstateret OIV i 32 udlån.

Finanstilsynet vurderede, at der var nedskrevet tilstrækkeligt på de gennemgåede udlån, men sparekassen fik påbud om at øge den gruppevise nedskrivning på landbrug med 2,3 mio. kr.

Idet sparekassen har mange udlån til ejendomme indskærpede Finanstilsynet overfor sparekassen betydningen af, at man til stadighed har et indgående kendskab til ejendomsmarkedet i sparekassens markedsområde og sikrer, at der sker en effektiv overvågning af udlån til ejendomme.
 
Sparekassen fik herudover, ligesom ved seneste undersøgelse, et påbud om, at forhandlingsprotokollen tydeligere skal afspejle de drøftelser og beslutninger, som sker på bestyrelsesmøderne. Finanstilsynet vurderede, at der var sket en forbedring, men at dette fortsat ikke var tilstrækkeligt.

Sparekassen har ultimo december 2014 opgjort sit solvensbehov til 10,7 pct., og solvensprocenten til 17,0 pct. Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet er tilstrækkeligt.

 

Senest opdateret 08-07-2015