Afgørelse vedrørende regnskabskontrol af Aktieselskabet Lollands Banks årsrapport for 2013

20-01-2015

 

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af årsrapporten for Aktieselskabet Lollands Bank for 2013. Dette er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders årsrapporter, som Finanstilsynet udfører i medfør af § 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v.´1

Årsrapporten, der er offentliggjort i henhold til § 27, stk. 7, i lov om værdipapirhandel m.v., og omfatter års- og koncernregnskabet, er for koncernregnskabets vedkommende aflagt efter International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU og i henhold til IFRS-bekendtgørelsen2 for finansielle virksomheder. Moderselskabets årsregnskab er aflagt efter lov om finansiel virksomhed3 og regnskabsbekendtgørelsen4.

Årsrapporten for 2013 er revideret af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger.

 

 

Senest opdateret 20-01-2015