Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden den 1. september 2012, med hjemmel i forretningsbetingelsernes pkt. 11, litra f.

12-02-2015

Påbud

Finanstilsynet påbyder, jf. god skik bekendtgørelsens § 35, stk. 1, jf. § 3, BRFkredit Bank A/S ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden den 1. september 2012, med hjemmel i forretningsbetingelsernes pkt. 11, litra f, medmindre det allerede følger af aftalegrundlaget med den enkelte kunde, at sådanne oplysninger kan indhentes.

BRFkredit Bank A/S skal inden 3 måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

 

Senest opdateret 12-02-2015