Lov om værdipapirhandel m.v. § 29, stk. 1, 1. pkt. – Administrativt bødeforelæg – Danske Bank A/S

11-08-2015

Finanstilsynets afgørelse af 11. august 2015

Danske Bank A/S har den 13.august 2015 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 15.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for i et tilfælde at have overtrådt pligten til hurtigst muligt at give meddelelse til Skako A/S om Danske Banks besiddelsesforhold i Skako A/S, jf. § 29, stk. 1, 1. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v.

Senest opdateret 11-08-2015