Forordningen om shortselling, artikel 5, 6 og 12 – Bødeforelæg vedtaget – Orca Capital GmbH

24-04-2015

Bødeforelæg vedtaget, Finanstilsynets beslutning af den 23. juni 2014

Finanstilsynet politianmeldte Orca Capital GmbH for overtrædelse af forbuddet mod udækket shortselling, manglende indberetning til Finanstilsynet samt manglende offentliggørelse af betydelige korte nettopositioner, jf. artikel 5, 6 og 12 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps.

Orca Capital GmbH vedtog den 17. april 2015 et bødeforelæg på DKK 250.000 fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 86 af 30. januar 2013 om straffebestemmelse for overtrædelse af shortsellingforordningen, jf. § 93, stk. 5, i lov om værdipapirhandel m.v.

Det skal bemærkes, at ovenstående resumé er offentliggjort i henhold til lov om værdipapirhandel m.v. § 84 c, stk. 3.

Finanstilsynets beslutning af den 23. juni 2014 kan ses her

Senest opdateret 24-04-2015