Politianmeldelse - Orca Capital GmbH - Forordningen om shortselling, artikel 5, 6 og 12 -

24-06-2014

Finanstilsynets beslutning af 23. juni 2014. Sagen har været forelagt Det Finansielle Råd.

Orca Capital GmbH solgte over flere dage i april 2013 betydelige mængder aktier udstedt af Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Salgene skete umiddelbart forud for emissionen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Orca Capital GmbH rådede ikke over de solgte aktier på salgstidspunkt og kunne ikke levere aktierne som forudsat i de indgåede handler. Orca Capital GmbH har forklaret, at den manglende levering skyldtes en fejl hos selskabet, hvor beskeden om manglende mulighed for at låne aktierne fra en samarbejdspartner ikke var blevet opfattet af den medarbejder, der foretog salget.

Formålet med forbuddet mod udækket shortselling er at reducere risikoen for manglende afvikling af en aktiehandel. Pligten til at give meddelelser til den relevante tilsynsmyndighed om korte positioner er indført, for at myndighederne kan overvåge og eventuelt efterforske shortselling, der kan skabe systemiske risici, udgøre misbrug eller skabe uro på markederne. Offentliggørelse af større korte positioner skal ske for at give andre markedsdeltagere information om disse betydelige enkeltstående korte positioner.

Orca Capital GmbH har ikke indberettet til Finanstilsynet, at selskabet havde betydelige korte positioner i aktier udstedt af Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Orca Capital GmbH har heller ikke sørget for, at det blev offentliggjort, at selskabet havde korte positioner i aktier udstedt af Brøndbyernes IF Fodbold A/S, selvom de korte positioner overskred grænsen på 0,5 % af den udstedte aktiekapital.

Senest opdateret 24-06-2014